S  K  L  E  P

M a t e r i a ł

       D r e w n o  d ę b o w e  l i t e

W y m i a r y

       D ł.  1 8 0   c  m   x   G ł .  9 0  c m  x  W y s.  7 7  c m

C e n a  P L N   B r u t t o

4 8 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

M a t e r i a ł

       D r e w n o  d ę b o w e  l i t e

W y m i a r y

       D ł.  2 2 0   c  m   x   G ł .  9 0  c m  x  W y s.  7 7 c m

C e n a  P L N   B r u t t o

5 5 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

© Copyright 2018 by INFINITY WOOD

Odwiedź nas na