M a t e r i a ł

       F o r n i r  d ę b o w y

W y m i a r y

       D ł.  1 8 0 c  m   x   G ł .  4 5 c m  x  W y s.  5 2 c m

C e n a  P L N   B r u t t o

3 6 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

S  K  L  E  P

M a t e r i a ł

      D r e w n o  d ę b o w e

W y m i a r y

       D ł.  1 2 0  c  m   x   G ł .  7 0  c m  x  W y s.  7 7  c m

C e n a  P L N   B r u t t o

2 4 0 0 ,-

© Copyright 2018 by INFINITY WOOD

Odwiedź nas na