M a t e r i a ł

       F o r n i r  d ę b o w y

W y m i a r y

       D ł.  1 5 0   c  m   x   G ł .  4 5 c m  x  W y s.  8 2   c m

C e n a  P L N   B r u t t o

     3 6 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

S  K  L  E  P

M a t e r i a ł

       F o r n i r  d ę b o w y

W y m i a r y

       D ł.  1 3 0   c  m   x   G ł .  4 0 c m  x  W y s.  7 2   c m

C e n a  P L N   B r u t t o

     3 3 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

M a t e r i a ł

       D r e w n o  d ę b o w e  l i t e

W y m i a r y

       D ł.  1 5 0    c  m   x   G ł .  5 0  c m  x  W y s.  8 2  c m

C e n a  P L N   B r u t t o

8 0 0 0 ,-

P r z y k ł a d o w a   W e r s j a   k o l o r y s t y c z n a

© Copyright 2018 by INFINITY WOOD

Odwiedź nas na